doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.

doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.


Žiadosť v odbore Správne právo, podaná 24. februára 2020, interný uchádzač

Životopis

Najvýznamnejšie vedecké práce

Predseda komisie:

prof. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD., profesor, správne právo, ústav verejného práva FP PEVŠ, interný/domáci

Členovia komisie:

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., profesorka, správne právo, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, externá/domáca

prof. JUDr. Mária Srebalová PhD., profesorka, správne právo, Právnická fakulta UK Bratislava, externá/domáca

prof. Dr. Jozef BALGA, PhD., profesor, správne právo,  Akadémia Policajného zboru v Bratislave, externý/domáci

Oponenti: 

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., profesor, správne právo, Právnická fakulta Masarykovej univerzity Brno, externý/zahraničný

prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc., profesor, správne právo, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, externý/domáci

prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., profesor, správne právo, Právnická fakulta Univerzity Matej Bela Banská Bystrica, externý/domáci

 

Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie vedeckej rady

Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady

Dňa 29. apríla 2021 bol vymenovaný prezidentkou SR za profesora v odbore správne právo.