ŠTÁTNE SKÚŠKY – magisterské štúdium – DEC. 2023 – JAN. 2024

ŠTÁTNE SKÚŠKY – magisterské štúdium – DEC. 2023 – JAN. 2024