Projektový E-learning

Projektový E-learning

E-learning k projektu Paneurópska akadémia pre efektívnu a dobrú verejnú správu

 

E-learning č. Záznam Názov Lektor vzdelávacej aktivity
1 . Korupcia vo verejnej správe a možnosti jej prevencie vo svetle nadnárodných štandardov dobrej a efektívnej verejnej správy

, Projektový E-learningLiteratúra:

Podvodné konania a korupcia vo verejnej správe

doc. PhDr.JUDr. Marcela Tittlová, PhD.
2. Práva a povinnosti v zamestnaneckých vzťahoch (ochranná funkcia pracovného práva)

, Projektový E-learningLiteratúra:

Právo na ochranu zamestnanca

JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.
3 . Vytvorte si vlastné média. Médiá ako nositelia komunikačného posolstva: Ako správne a vhodne osloviť médiá

, Projektový E-learningLiteratúra:

Človek pred kamerou a Vytvorte si vlastné médiá

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
4 . Vytvorte si vlastné média. Aktuálne problémy šírenia informácií a dezinformácií v mediálnom prostredí na Slovensku

, Projektový E-learningLiteratúra:

Človek pred kamerou a Vytvorte si vlastné médiá

doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
5. Komunikačné zručnosti a riešenie konfliktov, 1. časť (význam neverbálnej komunikácie)

, Projektový E-learning

Literatúra:

Ako na konflikty

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
6 . Komunikačné zručnosti a riešenie konfliktov, 2. časť (zručnosti verbálnej komunikácie)

, Projektový E-learningLiteratúra:

Ako na konflikty

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
7. Konflikty v pracovnom a osobnom živote, 1. časť (prežívanie a štýly zvládania konfliktov)

, Projektový E-learningLiteratúra:

Ako na konflikty

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
8 . Konflikty v pracovnom a osobnom živote, 2. časť (vyjednávanie a mediácia)

, Projektový E-learningLiteratúra:

Ako na konflikty

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
9 . APLIKOVANÁ INFORMATIKA A VEREJNÁ SPRÁVA – kancelárske balíky pre editovanie a spracovanie údajov (MS Office-Excel)

Literatúra:

Stručný návod pre Excel

Ing. Képešiová Zuzana PhD.
10. APLIKOVANÁ INFORMATIKA A VEREJNÁ SPRÁVA – kancelárske balíky pre editovanie a spracovanie údajov (MS Office-PowerPoint)

Literatúra:

Stručný návod pre Powerpoint

Ing. Képešiová Zuzana PhD.
11. Človek pred kamerou

, Projektový E-learning, Projektový E-learningLiteratúra:

Človek pred kamerou a Vytvorte si vlastné médiá

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.