Fakulta práva

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie – Budúcnosť práva – právo budúcnosti II.

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave zorganizovala v rámci každoročných vedeckých stretnutí medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Budúcnosť práva – právo budúcnosti“, ktorá sa konala online dňa 16. decembra 2021. Hlavnú cieľovú skupinu tvorili vedeckí pracovníci pôsobiaci na rôznych univerzitách v Slovenskej republike i v zahraničí, ako aj právni experti a odborníci z úradov štátnej správy.
Celkovo možno konštatovať, že konferencia poskytla priestor na prezentovanie vybraných právnych otázok v rovine de lege lata a najmä vytvorila platformu pre formulovanie úvah pro futuro a ďalšie diskusie v rámci akademického prostredia.
Perspektívne premýšľanie o práve je nielen žiadúce, ale aj potrebné, aby sa zabezpečilo, že právo a právne systémy nebudú zastarané, neúčinné alebo nespravodlivé. Rovnako ako neexistuje krištáľová guľa pre život, neexistuje ani pre právo. To však neznamená, že trendy právnej vedy vychádzajú z éteru – vyvíjajú sa postupne, v priebehu času. Súčasné sociálno-ekonomické zmeny a prevládajúce trendy v právnej vede tvoria základ odhadov o tom, ako bude vyzerať budúcnosť práva. Nasledujúci zborník z konferencie obsahuje jedinečnú zbierku príspevkov, v ktorej sa široká skupina odborníkov z celého sveta podelí o svoje myšlienky o tom, ako si predstavujú budúcnosť práva.

Dúfame, že sa Vás táto publikácia upúta a vydáte sa s nami na cestu do budúcnosti.

 

Za organizačný výbor

JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD
Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a zahraničné vzťahy
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy

 

/www/doc/www.paneurouni.com/www/wp content/uploads/2022/05/cover
<<< Späť