Fakulta masmédií

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre doktorandské štúdium na Fakulte masmédií

Oznámenie o konaní obhajob rigoróznych prác a rigoróznych skúšok 08. 03. 2018 Dňa 19. marca 2018 od 13.00 hod. sa na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy uskutočnia obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijnom odbore 3.2.3.…
Voľby do Akademického senátu PEVŠ 24. 01. 2018 Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1  Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do Akademického senátu PEVŠ , ktoré sa uskutočnia…
Oznámenie o konaní obhajob rigoróznych prác a rigoróznych skúšok 24. 01. 2018 Dňa 29. januára 2018 od 10,00 sa na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy uskutočnia obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne…
OZNÁMENIE O KONANÍ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY 08. 11. 2017 Dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy so sídlom v Bratislave oznamuje, že  27. novembra 2017 o 15.00 hod. sa v miestnosti P6 na Fakulte masmédií PEVŠ, Tematínska 10 v Bratislave…
Aktualizované rozvrhy na ZS ak. roka 2017/2018 13. 10. 2017 Aktualizované rozvrhy na zimný semester akademického roka 2017/2018 na Fakulte masmédií PEVŠ: 1. ročník Bc. Mediálna komunikacia 1. ročník Bc. Dizajn médií 2. ročník Bc. Mediálna…
Skladba predmetov v 1. ročníku Mgr. stupňa štúdia 10. 08. 2017 Zverejňujeme skladbu predmetov v 1. ročníku Masmediálnej a marketingovej komunikácie na akademický rok 2017/2018 na magisterskom stupni štúdia.     Povinné predmety  ZS Kultúra a umenie…
OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC – zmena času konania obhajob 04. 08. 2017 Dňa 18. 8. 2017 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne…
OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 04. 08. 2017 Dňa 18. 8. 2017 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne…