Fakulta masmédií

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre doktorandské štúdium na Fakulte masmédií

OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK 28. 05. 2019 Dňa 24.06. 2019 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy dizertačné skúšky v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá.  24.06. 2019…
Zúčastnite sa Slovenského doktorandského fóra v Košiciach 11. 03. 2019 Tím EURAXESS Slovensko pozýva všetkých doktorandov na Slovenské doktorandské fórum, ktoré sa uskutoční  21.-22. marca 2019 v Košiciach. Slovenské doktorandské fórum (SDF) sa zameriava na otázky/problémy, ktorým čelia doktorandi a…
OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 13. 11. 2018 OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE Dňa 29.11. 2018 sa uskutoční na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Masmediálne štúdiá,…
OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 09. 08. 2018 OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC  Dňa 27.8. 2018 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Masmediálne štúdiá,…
Harmonogram zápisov pre akademický rok 2018/2019 na FM 09. 07. 2018 Harmonogram zápisov na Fakultu masmédií PEVŠ do akademického roka 2018/2019 je nasledovný: Roč. Stupeň štúdia Forma/Štud. progr. Dátum Čas Poznámka Miesto Platba I. ročník Bc.…
OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK 30. 05. 2018 Dňa 12.6. 2018 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy dizertačné skúšky v študijnom programe v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá.…
Na Fakulte masmédií PEVŠ proti plagiátorstvu 23. 05. 2018 Disciplinárna komisia Fakulty masmédií PEVŠ v zmysle čl. 2, bod 1 Disciplinárneho poriadku prerokovala na zasadnutí dňa 14. mája 2018 podnety  pedagógov vo veci plagiátorstva študentov.…