Fakulta masmédií

Úradné oznamy

08.03.2018

Oznámenie o konaní obhajob rigoróznych prác a rigoróznych skúšok

Dňa 19. marca 2018 od 13.00 hod. sa na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy uskutočnia obhajoby rigoróznych prác ...
24.01.2018

Voľby do Akademického senátu PEVŠ

Akademický senát PEVŠ v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1  Zásad volieb do Akademického senátu PEVŠ vyhlásil voľby do ...
08.11.2017

OZNÁMENIE O KONANÍ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY

Dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy so sídlom v Bratislave oznamuje, že  27. novembra 2017 o 15.00 hod. sa v miestnosti P6 na ...
13.10.2017

Aktualizované rozvrhy na ZS ak. roka 2017/2018

Aktualizované rozvrhy na zimný semester akademického roka 2017/2018 na Fakulte masmédií PEVŠ: 1. ročník Bc. Mediálna komunikacia 1. ročník Bc. Dizajn ...
04.08.2017

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC – zmena času konania obhajob

Dňa 18. 8. 2017 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných prác v študijnom programe ...
04.08.2017

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

Dňa 18. 8. 2017 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných prác v študijnom programe ...
28.07.2017

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

Dňa 18. 8. 2017 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných prác v študijnom programe ...
12.07.2017

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2017/2018

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2017/2018   Termín doručenia dokumentov preukazujúcich vzdelanie Zahraniční študenti, ktorým bolo zaslané rozhodnutie o podmienečnom prijatí ...