HARMONOGRAM NÁHRADNÝCH TERMÍNOV NA ZÁPIS

HARMONOGRAM NÁHRADNÝCH TERMÍNOV NA ZÁPIS

20.09.2023 m. č. 108

do 1. roč. DM o 08:30 h.

do 1. roč. MK o 11:30 h.

do 1. roč. MAMK o 14:30 h.

 

21.09.2023 m. č. 214

do 2. roč. DM o 09:00 h.

do 2. roč. MK o 11:00 h.

do 2. roč. MAMK o 13:00 h.

 

22.09.2023 m. č. 214

do 3. roč. DM o 09:00 h.

do 3. roč. MK o 11:00 h.

 

 

<<< Späť