Dr. Jaroslav Szczechovicz

Dr. Jaroslav Szczechovicz


Žiadosť podaná v odbore 3.4.11. občianske právo dňa 20. 10. 2015

  • životopis
  • Názov habilitačnej práce: Občianskoprávna zodpovednosť vlastníka motorového vozidla za škody spôsobené v cestnej premávke
  • Téma habilitačnej prednášky: Ochrana osobnosti v judikatúre Najvyššieho súdu Poľskej republiky
  • oponenti habilitačnej práce a oponentské posudky:
  1. doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.
  2. doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.
  3. prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  • habilitačna komisia:

Predseda: prof. JUDr. Jan HURDÍK DrSc.

Členovia:

  1. doc. JUDr. Svetlana FICOVÁ CSc.
  2. JUDr. Milan ĽALÍK