Fakulta masmédií

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre rigorózne konanie na Fakulte masmédií

OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK  14. 09. 2021 Dňa 04. októbra 2021 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy dizertačné skúšky v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore Mediálne a komunikačné…
Harmonogram zápisov pre akademický rok 2021/2022 16. 07. 2021 Zápisy do 1. ročníkov 2021/2022 Zápisy do vyšších ročníkov 2021/2022
OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK 03. 06. 2021 Dňa 16. júna 2021 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy dizertačné skúšky v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore Mediálne a komunikačné…
ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022 01. 06. 2021 Na stiahnutie: Časový harmonogram akademického roka 2021/2022 Fakulta masmédií
Oznámenie o konaní obhajob rigoróznych prác a rigoróznych skúšok 26. 05. 2021 Dňa 16. júna 2021 o 10.00 hod. sa na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy uskutočnia obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijnom odbore Mediálne…
Oznámenie o konaní obhajob rigoróznych prác a rigoróznych skúšok 20. 01. 2021 Dňa 26. januára 2021 od 10.00 hod. sa na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy uskutočnia obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijnom odbore Mediálne…
OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB RIGORÓZNYCH PRÁC A RIGORÓZNYCH SKÚŠOK 12. 10. 2020 Dňa 23. novembra 2020 od 11.00 hod. sa na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy uskutočnia obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijnom odbore Mediálne a komunikačné…
OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 11. 08. 2020 Dňa 25. augusta 2020 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá 25.…