Fakulta masmédií

Úradné oznamy

Úradné oznamy pre rigorózne konanie na Fakulte masmédií

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2020/2021 16. 07. 2020 Zápisy do 1. ročníkov 2020/2021 Zápisy do vyšších ročníkov 2020/2021
OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 20. 11. 2019 Dňa 28. novembra 2019 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore Mediálne a komunikačné…
Oznámenie o konaní obhajob rigoróznych prác a rigoróznych skúšok 20. 11. 2019 Dňa 28. novembra 2019 od 9.00 hod. sa na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy uskutočnia obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijnom odbore Mediálne…
Výsledok doplňujúcich volieb do Akademického senátu PEVŠ 04. 11. 2019 V doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa konali dňa 29.10.2019, boli zvolení za členov títo kandidáti: Michal Lukačovič (Fakulta masmédií PEVŠ) Mgr. Veronika…
OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC 12. 08. 2019 OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC Dňa 26.8. 2019  sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Masmediálne štúdiá,…
Oznámenie o konaní obhajob rigoróznych prác a rigoróznych skúšok 19. 06. 2019 Dňa 24. júna 2019 od 9.50 hod. sa na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy uskutočnia obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijnom odbore 3.2.3.…
Časový harmonogram akademického roka 2019/2020 01. 06. 2019   Na stiahnutie: ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020