OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

Dňa 28. novembra 2019 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá

28.11. 2019 o 12:30 – PhDr. Romana Schunová

<<< Späť