Fakulta masmédií

Otvorili sme nový akademický rok

Fakulta masmédií v pondelok 24.9.2018 slávnostne privítala svojich študentov i pedagógov na otvorení akademického roka. Dekanka fakulty, prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. informovala o plánoch na fakulte a odovzdala cenné rady budúcim mediálcom.

<<< Späť