Fakulta masmédií

Dekanka FM PEVŠ Iveta Radičová a zástupcovia STU sa stretli s kórejskými jadrovými inštitúciami a krajinami V4

Z iniciatívy prezidenta kórejskej Medzinárodnej jadrovej vzdelávacej inštitúcie KINGS sa 4. až 7. júla v Soule stretla široká reprezentácia jadrových výskumných a vzdelávacích inštitúcii z Južnej Kórey so zástupcami krajín V4. Slovensko zastupovali bývalá predsedníčka vlády SR a v súčasnosti dekanka FM PEVŠ Iveta Radičová, rektor Slovenskej technickej univerzity Oliver Moravčík a Branislav Vrban z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU. Predmetom rokovania bolo rozšírenie vzájomne výhodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu v jadrovej energetike.

Dôležitosť stretnutia z pohľadu Južnej Kórey a význam, ktorý pripisuje spolupráci v oblasti jadrovej energetiky, dokumentuje fakt, že delegáciu hostiteľskej krajiny viedol minister obchodu, priemyslu a energetiky Kim Taewoo. Slovenskú republiku na rokovaniach zastupovali bývalá premiérka a v súčasnosti dekanka FM PEVŠ SR Iveta Radičová, rektor STU Oliver Moravčík a zástupca Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva  (ÚJFI) FEI STU Branislav Vrban. Českú republiku reprezentoval expremiér Jan Fischer, rektori ČVUT a VUT, Poľsko bývalý vicepremiér a rektori UW a WUST, prorektori WU a AGH, dekani, maďarskú stranu dekan BME a ďalší.

Podľa prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD. spolupráca vedeckých inštitúcií môže priniesť bezpečné a prijateľné riešenia na existujúce výzvy. Havária v Černobyle, vo Fukušime či situácia v Záporožskej atómovej elektrárni ovplyvňujú energetiku nášho regiónu veľmi zásadne,  pre Slovenskú republiku však ostáva využitie jadrovej energie naďalej neoddeliteľnou súčasťou energetického mixu.

„Obmedziť podiel jadra na energetickom trhu môžu len technologické faktory, ako je technická kapacita produkcie reaktorov a zariadení, príprava dostatočného počtu kvalifikovaného personálu, dispozičné zásoby jadrového paliva a bezpečné spracovanie odpadu. Akokoľvek toto tvrdenie neznie príjemne pre ekologických aktivistov, je to reálne zhodnotenie našich možností,” konštatovala Iveta Radičová.

<<< Späť