Fakulta masmédií

Dekanka Iveta Radičová vystúpila na konferencii EBOR

Nová dekanka Fakulty masmédií PEVŠ, prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., vystúpila na významnej konferencii organizovanej Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR). Na Cypre sa zúčastnila panelovej diskusie s názvom “The Private Sector as and Engine for Economic Inclusion”. Hlavnou témou bolo majoritné vytváranie pracovných miest súkromným sektorom a dopad danej situácie na mladých ľudí.

Profesorka Radičová sa diskusie zúčastnila z pozície uznávanej sociologičky a tiež bývalej premiérky Slovenskej republiky.

Dvadsiatyšiesty ročník konferencie sa uskutočnil v dňoch 9-11.mája v meste Nicosia na Cypre. Pozvaní boli zástupcovia 61 členských krajín Európskej banky pre obnovu a rozvoj aj hostia medzinárodného renomé z celého sveta. Cieľom EBOR je podpora transformácie krajín na trhovo orientované ekonomiky primárne v strednej a východnej Európe a bývalom Sovietskom zväze.

 

<<< Späť