Fakulta masmédií

Dekanka Radičová o budúcnosti EÚ na 11. Európskom hospodárskom kongrese

V Poľsku prebieha od 13. do 15. mája 11.ročník Európskeho hospodárskeho kongresu. Prítomní sú dôležití reprezentanti krajín Európskej únie. V rámci besied odpovedajú na otázky týkajúce sa vývoja Európskej únie vo vzťahu k spoločnosti, k ekonómii, k vývoju nových technológií. Je Európska únia pripravená na zmenu? Ako sa vrátiť k pôvodným hodnotám, ktoré zastávala? Zachránia nás digitálne technológie? Pozvanie na kongres prijala aj dekanka Fakulty masmédií PEVŠ, prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., ktorá v rámci úvodnej diskusie pozdvihla súčasné sociálnoekonomické a politické aspekty, ktorým Európa v súčasnosti čelí. „Priemerní občania nepociťujú, že makroekonomické podmienky pozitívne ovplyvňujú ich životné podmienky. Európania spochybňujú fungovanie demokratických inštitúcií, stratili dôveru v elity a elity nechápu, ako sú vnímané.

Medzi pozvanými je tiež Luca Jahier, predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ktorý vidí obnovu Európy v znovuobjavení identity, v spojení s väčšou dôverou k novým technológiám.  Úvodnej diskusie sa zúčastnili Jerzy Buzek, poslanec Európskeho parlamentu, bývalý rečník Európskeho parlamentu a poľský premiér; Jadwiga Emilewicz, ministerka pre podnikanie a technológie; Luca Jahier, predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru; Iveta Radičová, slovenská premiérka v rokoch 2010-2012; Konrad Szymański, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí v Poľsku. Do diskusie boli prizvaní aj predstavitelia mladšej generácie, ktorí kládli neľahké otázky už skúseným politikom.  Kamil Baran, predseda Európskej asociácie študentských práv ELSA v Poľsku, Julia Grzybowska za Združenie mladých diplomatov, Patrycja Serafin, predsedníčka študentského združenia a Maciej Tomecki z Univerzity v Cambridgi. Otázky sa týkali stability a existencie Európy, či je schopná prejsť touto krízou a či aj napriek týmto aspektom vie svoje pôsobenie v budúcnosti posilniť.

Viac informácií o podujatí môžete nájsť priamo na poľskom portáli Portal Gospodarczy alebo môžete priebeh diskusii sledovať aktuálne online na oficiálnej stránke Európskeho hospodárskeho kongresu.

 

<<< Späť