Fakulta masmédií

Diplomová práca študentky zachytáva nový pohľad na modernú architektúru

Naša absolventka Barbora Harciníková si vybrala ťažšie, no o to originálnejšie spracovanie témy diplomovej práce pod názvom ,,Moderná architektúra vo fotografii”. Jej podstata tkvie v nutnosti profesionálneho a technicky kvalitného prístupu k fotografovaniu architektúry. Za použitia veľkoformátovej analógovej techniky a digitálnej steny vytvorila sériu fotografií modernej architektúry. Náročnosť projektu študentky súvisela aj s manuálnym vyhotovením : snímky boli zaznamenané na fotografickom filme a následne si fotografie študentka sama vyvolávala. Silné vedomosti technického aj vizuálneho charakteru boli bezpodmienečnou súčasťou celej práce študentky. Máme veľkú radosť, že sa Barbore podarilo využiť teoretické poznatky a preniesť do praxe pri tak náročnej realizácii projektu.

<<< Späť