Fakulta masmédií

Diskusia na tému „love brands“ priniesla najmä rady z praxe

Ústretovosť k zákazníkom, budovanie dôveryhodnosti a tiež vzťah zamestnancov k práci. To by mala mať značka, ktorú poznáme pod pojmom „love brand“. Vo štvrtok 8.3. sa o tom mohli presvedčiť aj študenti masmédií. Na prednášku v rámci predmetu online marketing prijali pozvanie marketingoví manažéri dvoch obľúbených značiek – Zora Roth zo Zoot.sk a Michal Brat z Martinus.sk (absolvent PEVŠ).

Počas moderovanej diskusie hostia rozprávali o dôležitosti hodnôt, ktoré by si mala značka jasne stanoviť, ale aj o konkrétnych kampaniach a platformách, ktoré využívajú. Študenti tak získali cenné rady a tipy, ktoré môžu v budúcnosti využiť v praxi na pozíciách marketingových pracovníkov či pri práci na vlastných projektoch.

Obom hosťom srdečne ďakujeme za účasť a najmä za hodnotné informácie.

 

<<< Späť