Fakulta masmédií

Figuratívna kresba a štúdia umenia počas leta!

V júli ponúkame intenzívny jednotýždňový kurz kreslenia podľa živého modelu [life drawing from the model] doplnené o štúdium umenia  pod vedením britského umelca Ian-a Keeble-a. Kurz bude prebiehať v angličtine, je otvorený pre všetkých záujemcov bez ohľadu na úroveň dosiahnutých umeleckých vyjadrovacích schopností. Kurz sa zameria na rozvoj dôležitých zručností, bude vhodný ako súčasť portfólia pre prípadné ďalšie vysokoškolské štúdium všetkých druhov umenia. Taktiež je vhodný pre amatérskych umelcov, ktorí si chcú zlepšiť svoje schopnosti a lepšie spoznať a porozumieť umeniu.

Termíny a cena

Kurz sa koná od pondelka 10. júla do piatka 14. júla a od pondelka 24. júla do piatka 28. júla. 6 vyučovacích hodín denne od 9.00 do 14.30.

Cena kurzu je 200 eur a zahŕňa všetky potrebné materiály.

Podrobný program na celý týždeň.

Dopoludňajšie hodiny budú zamerané na prácu s postavami a každý deň sa budeme zameriavať na samostatný rôznorodý aspekt kreslenia. Jednotlivé lekcie povedú ku komplexnejšiemu porozumeniu tomu ako kresliť postavu s istotou. Popoludňajšia časť sa zameria na rozvoj pochopenia umenia a práce umelcov. Analyzovať a skúmať dôvody, prečo tvoria umelci svoje diela, aký proces používajú pri tvorbe umenia. Tieto lekcie nie sú zamýšľané ako lekcie histórie umenia, ale ako podporné znalosti pre praktické kreslenie z dopoludňajších hodín.

Pondelok

9.00 – 12.00 kreslenie podľa modelu

Začneme rozohrievacími cvičeniami, rýchlymi skicami s krátkym časovým obmedzením.

Hlavným zameraním budú proporcie a rôzne spôsoby merania, ako aj dôležitosť pozorovania reality. Budeme sa venovať aj tomu, ako sa čo najefektívnejšie postaviť a ako uchopiť ceruzku.

Obed 12.00 – 13.00

13.00 – 14.30 Diskusia o umení

Spôsoby, ako nazerať na maľbu v kontexte minulosti a súčasnosti. Budeme sa venovať vizuálnej reči maľby, jej zloženiu, svetlu a priestoru, vzťahmi medzi jednotlivými prvkami a symbolickému významu.

Utorok

9.00 – 12.00 kreslenie podľa modelu

Ukážka techniky tienenia a tónovania s ceruzkou, ktoré vytvárajú silné kontrasty svetla a tieňov. Práca s osvetlením na vytvorenie objemu a priestoru.

Obed 12.00 – 13.00

13.00 – 14.30 Diskusia o umení

Caravaggio a svetlo – ako umelec používal svetlo pri tvorbe obrazov s intenzívnou dramatikou. Téma svetla ako dominantného prvku jeho práce, pomocou ktorého preskúmaval fyzické vlastnosti svetla a jeho symbolický význam smerom k ľudskej spiritualite a viere.

Streda 

9.00 – 12.00 kreslenie podľa modelu

Priestor – ako využiť priestor okolo postavy na vytvorenie hĺbky, využitie objektov umiestnených vpred aj vzad na meranie a proporcie. Vytváranie priestoru sa taktiež spája s predchádzajúcou lekciou, keďže svetlo môže byť použité na ešte výraznejšie vytvorenie pocitu priestoru.

Obed 12.00 – 13.00

13.00 – 14.30 Diskusia o umení

Vermeer a tvorba priestoru pomocou perspektívy, farieb a objektov, použitie zrkadiel, máp a okien na naznačenie iných priestorov. Rôzne témy, ktoré skúmal vo svojich dielach, ako napríklad postavenie žien v spoločnosti, bohatstvo a chudoba, a použitie farieb a svetla ako prostriedok na vytvorenie určitých pocitov.

Štvrtok

9.00 – 12.00 kreslenie podľa modelu

Zameriame sa viac na tvár ako portrét a ruky, ako tvár odráža rôzne emócie sediaceho a aj nás samých. Budeme pracovať s uhlíkom a ukážem, ako vytvoriť rôzne znaky, ktoré pomáhajú vyjadriť emócie a dramatické svetlo.

Obed 12.00 – 13.00

13.00 – 14.30 Diskusia o umení

Portrétna tvorba od maľby po fotografiu, aspekty minulosti a súčasnosti, ako rôzne médiá vyjadrujú myšlienky. Sledovanie portrétu ako úvahy o čase a o tom, ako čas mení a ovplyvňuje ľudské podmienky.

Piatok

9.00 – 12.00 kreslenie podľa modelu

Práca s pastelkami, použitie obmedzeného spektra zemitých farieb a aspekty farieb a svetla. V tejto záverečnej kresbe príde ku prepojeniu všetkého naučeného počas predchádzajúcich štyroch dní: proporcie, svetlo a vyjadrenie pocitov. Chceme účastníkov povzbudiť, aby sa pri tejto kresbe čo najviac uvoľnili, objavovali a cítili sa slobodne.

Obed 12.00 – 13.00

13.00 – 14.30 Diskusia o umení

Diskusia o výtvarnom umení: Postava meniaca sa z minulosti po súčasnosť. Využívanie témy postavy na preskúmanie myšlienok pochádzajúcich z realizmu, symbolizmu, abstrakcie a expresionizmu. Poodhalenie doby a spoločnosti, v ktorej tieto obrazy vznikli a čo nám o nás samých zdeľujú.

V prípadne záujmu o kurz napíšte email na: ian.keeble@paneurouni.com

 

<<< Späť