Fakulta masmédií

Hodnotenie kvality vzdelávania na FM PEVŠ – ZS AR 2023/24

Evaluácia predmetov a pedagógov bola na Fakulte masmédií realizovaná jednorazovo, elektronickou formou pomocou anonymného dotazníka.

Administrácia dotazníka, zber dát a analýza dát bola realizovaná v dňoch od 13. do 21. decembra 2023 zimného semestra AR 2023/24.

Hodnotenie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Fakulte masmédií PEVŠ_ZS AR2023/24

<<< Späť