Fakulta masmédií

Hodnotenie výučby letného semestra AR 2020/21 študentmi FM PEVŠ

Evaluácia predmetov a pedagógov bola na Fakulte masmédií realizovaná jednorazovo, elektronickou formou pomocou anonymného dotazníka.

Administrácia dotazníka prebehla v poslednom výučbovom týždni letného semestra AR 2020/21.

 

Hodnotenie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na Fakulte masmédií PEVŠ_LS AR2020/21

<<< Späť