Fakulta masmédií

Interaktívny workshop s osobnosťou americkej žurnalistiky p. Kathryn Thier už tento štvrtok

Dovoľujeme si Vás pozvať na výnimočné stretnutie s osobnosťou americkej žurnalistiky, s p. Kathryn Thier z USA, konkrétne z Oregonskej univerzity.

Pani Thier k nám zavíta už tento štvrtok 28.3.2019 (áno v Deň učiteľov!) o 10.00 hod a zrealizuje približne hodinový INTERAKTÍVNY WORKSHOP v miestnosti č. 108 v budove Fakulty masmédií PEVŠ na Tematínskej ul. 

Pani Thier nás oboznámi s konceptom nového smeru žurnalistiky a posunu mediálnych obsahov systémom nazvaným SOLUTION JOURNALISM.

Prednáška je koncipovaná veľmi prakticky a na prípadovej štúdií nám p. Thier ukáže, ako  sa dá konkrétne v praci využiť tento koncept v prezentovaní konštruktívnych riešení  formou medzinárodnej spolupráce. Žijeme v dobe zaplavenej množstvom negatívneho obsahu, hoaxov, hate speech a tento koncept presne neguje resp. vytvára novú pozitívnu platformu ako problémy riešiť a nie vzbudzovať v čitateľoch a divákoch  nenávisť, závisť a rasizmus. Pomáha hľadať ľudské príbehy a ich presahy a synergicky ich spájať s investigatívnou žurnalistikou.

V rámci prednášok so zahraničnými expertmi sme aj v októbri minulého roka pozvali na pôdu Fakulty masmédií PEVŠ skupinu z európskej sekcie na čele s p. Fasciux z Francúzska a zástupcami MEMO 98.

Kathryn Thier je spoluzakladateľkou projektu  The Catalyst Journalism Project ,v rámci ktorého vedie už spominanú letnú akadémiu. V spolupráci s organizáciou  Solutions Journalism Network (SJN) vytvorila curriculum pre výuku žurnalistiky zameranú na riešenia. Pred svojou akademickou dráhou pôsobila 7 rokov ako novinárka v denníkoch Newsday a Charlotte Observer. Návšteva Kathryn Thier je pokračovaním série akcií v ramci projektu Solutions Journalism (organizovanom  Transitions  a  MEMO 98 ) s cieľom prinášať z medzinárodného prostredia špičkových novinárov a ich nových pohľadov na novinársku prácu, posilňovať orientáciu na riešenia a podporovať novinárov a redakcie, ktoré majú chuť písať inak. V minulom roku navštívili Prahu držitelia Pulitzerovej ceny TinaRosenberg, spoluzakladateľka SJN (záznam jej vystúpenia  tu ) a profesor David Boardman, dekan Mediálnej fakulty na Temple University of Philadelphia a predseda správnej rady SJN (zaznam jeho vystúpenia  tu ), a v Bratislave bola aj Nina Fasciaux, lektorka SJN.    

<<< Späť