Fakulta masmédií

Journalism Yesterday, Today and Tomorrow – rozhovor s prof. Andrejom Tušerom

Na túto tému uverejnil recenzovaný vedecký časopis Communication Today rozsiahly rozhovor v anglickom jazyku s profesorom Andrejom TušeromFakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Jeho obsah zaujal  viaceré medzinárodné mediálne inštitúcie, medzi nimi aj Science Publishing Group z New Yorku, ktorá vydáva okrem iných periodík aj International Journal of Information and Communication Sciences (Medzinárodný časopis informačných a komunikačných vied). Obaja protagonisti rozhovoru, pýtajúca sa doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. a odpovedajúci prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.,  boli prizvaní na úzku spoluprácu s touto inštitúciou. Považujeme to za medzinárodné uznanie aj pre našu školu. Rozhovor si môžete prečítať tu.
<<< Späť