Fakulta masmédií

Konferencia pravda a lož: Digitálne prostredie potrebuje zodpovednú slobodu

“Každý z nás má právo na slobodu informácií, aj osobné právo informácie nezverejňovať. Tak, ako musí byť v demokratickom svete zachované právo na slobodu slova, musí byť rešpektovaná a chránená aj ľudská dôstojnosť. A žiaden technologický vývoj nemôže neoprávnene do nej zasahovať,“ povedala prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., na medzinárodnej konferencii Pravda a lož: Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Súčasťou konferencie bol aj okrúhly stôl zástupcov médií s prihlásením sa k Charte základných digitálnych práv v EÚ.

Pohyb informácií sa vplyvom moderných technológií dramaticky zrýchlil. Zároveň sa prudko destabilizovala hierarchická štruktúra dôležitosti a nevýznamnosti, pravdivosti, pravdepodobnosti a výmyslu. Globálny svet sa zmenil na obrazovku mobilného smartfónu, spracovanie a príprava mediálneho obsahu v profesionálnom prostredí je pod obrovským tlakom netrpezlivého publika, ktoré baží po zábave. Digitálne mediálne prostredie pritom ohrozujú konšpirátori, i cielené aktivity dezinformačných služieb. Sú nové technológie zároveň bránou pre prienik neoveriteľných a neuveriteľných informácií, ktoré sú súčasťou informačnej vojny?

To sú základné východiská, o ktorých diskutovali odborníci z mediálnej oblasti na konferencii Fakulty masmédií PEVŠ. „Sloboda nášho slova v mediálnom prostredí neznamená bezbrehú možnosť hovoriť čokoľvek, kdekoľvek a akokoľvek. Sloboda slova je aj zodpovednosť a bremeno tých, ktorí pracujú v médiách zodpovedne a snažia sa svojou prácou obhajovať pravdu. Bohužiaľ, niekedy aj za cenu života,“ povedal Martin Kasarda z Fakulty masmédií PEVŠ v úvodnom príhovore.

Súčasťou konferencie bolo aj stretnutie zástupcov viacerých rešpektovaných mediálnych domov ako napríklad Andrej Bán (Týždeň), Peter Bárdy (aktuality.sk), Oliver Brunovský (Trend), Igor Čekirda (TA3), Jaroslav Daniška (postoj.sk), Miroslava Kernová, (omediach.com), Márius Kopcsay (TASR), Eugen Korda (Týždeň), Matúš Kostolný (Denník N), Henrich Krejča (TV Markíza), Tomáš Prokopčák (SME), Ivan Sámel (SITA), Marek Vagovič (aktuality.sk), Adam Zavřel (TV JoJ) a ako špeciálny hosť Václav Moravec (Česká televize).

„Cieľom našej konferencie bolo prihlásenie sa k medzinárodne diskutovanej Charte digitálnych práv EÚ, ktorá nanovo definuje nedotknuteľnosti ľudskej rovnosti a dôstojnosti ako aj všeobecná neporušiteľnosť ľudských práv v období dramatických zmien základov našej existencie práve vďaka digitalizácii. Digitálny vek vytvára obrovské posuny v mocenských vzťahoch medzi jednotlivcami, štátmi a organizáciami a vyvoláva oprávnené obavy o osud jednotlivca, charakter občianskej spoločnosti, i vzťah k základným právam a demokratickým zásadám. Technologický pokrok musí vždy slúžiť ľudstvu,“ dodáva Iveta Radičová, dekanka Fakulty masmédií PEVŠ.

<<< Späť