Fakulta masmédií

Pozývame vás na Medzinárodnú vedeckú konferenciu ,,Pravda & lož -Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií “

Vážení mediálni odborníci, milí priatelia!

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Pravda & Lož

Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií 

dňa 25.mája 2018 o 9:00 hod. na Tematínskej 10

Čo je aktuálne dnes? To, čo si ľudia zdieľajú? Pohyb informácií sa vplyvom moderných technológií dramaticky zrýchlil. Zároveň sa prudko destabilizovala hierarchická štruktúra dôležitosti a nevýznamnosti, pravdivosti, pravdepodobnosti a výmyslu. Nastala postfaktická doba? Globálny svet sa zmenil na obrazovku mobilného smartfónu, spracovanie a príprava mediálneho obsahu v profesionálnom prostredí je pod obrovským tlakom netrpezlivého publika, ktoré baží po extréme, zábave, škodoradosti, hororoch. Sú nové technológie zároveň bránou pre prienik neoveriteľných a neuveriteľných informácií, ktoré sú súčasťou informačnej vojny?

Program

Hlavná sekcia
Nové technológie v mediálnom prostredí: sloboda vs. regulácia
(prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.)

Sekcia 1
Sloboda slova a ochrana súkromia v digitálnom prostredí
(doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr. FM PEVŠ)

Sekcia 2
Reklama, neklam ma: Marketing a zvádzanie spotrebiteľov dnes
(doc. PhDr. Eva Chudinová, PhD. HM PEVŠ)

Sekcia 3
Uväznení v sieti: nové technológie a ich právne a mediálne aspekty
(Mgr. Vladimír Šnídl, Denník N)

Okrúhly stôl s mediálnymi profesionálmi a zástupcami najdôležitejších médií Pravda, lož, sloboda a regulácia: médiá, sociálne siete a šírenie informácií

Cheme diskutovať o aktuálnych problémoch súčasného mediálneho sveta vo vzťahu k dôveryhodnosti a pravdivosti informácií. Chceme skúmať súvislosti medzi prostredím nových technológií a médií, spôsobu prenosu informácií a možných zmien v sociálnych a politických systémoch. Chceme ustanoviť východiská pre prax: vytvoriť platformu pre tvorbu primeraného legislatívneho rámca pre digitálnu súčasnosť s ohľadom na rovnováhu slobody slova a zároveň primeranej ochrany súkromia.

za Organizačný výbor

Prof. PhDr. Ivera Radičová, PhD.                  doc. PhDr. Martin Kasarda, Dr.
dekanka Fakulty masmédií PEVŠ                  Ústav mediálnej tvorby, FM PEVŠ

<<< Späť