Fakulta masmédií

Rádio Like PEVŠ získalo 2 ceny v súťaži projektu EÚ

Rádio Like Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) získalo 1. a 2. miesto v súťaži, ktorú vyhlásilo v máji 2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-výskumných informácií SR, NEULOGY a BIC Bratislava. Súťaž pre univerzitné a vysokoškolské rádiá pod názvom Veda na vlnách bola súčasťou výstupov projektu REinEU2016 (Re-Industrialisation of the EU) a ponúkla jedinečnú príležitosť univerzitným a vysokoškolským rádiám predstaviť svoju kreativitu pri vytvorení nových rozhlasových formátov pre popularizáciu vedy, výskumu a inovácií.
Rádio LIKE sa zapojilo s témou popularizácie vedy s dvomi príspevkami z rubriky “Like technike” študenta 2. ročníka Fakulty masmédií PEVŠ, Mareka Segíňa, pod pedagogickým vedením Pavla Náthera a internej doktorandky Michaely Satkeovej. Vyhrali 1. a 2. miesto.
Okrem finančnej výhry, rádio LIKE vyhralo aj workshop na tému rozhlasovej tvorby s moderátorom Ladislavom Eliášom a Jakubom Gabrielom, zvukárom a technikom. Workshop sa uskutočnil 23. 11. 2016 v Mediálnom centre PEVŠ.
„Rádio Like je študentské rádio netypického formátu. Rozhodli sme sa ísť smerom kvality a nie kvantity. Nevysielame preto pravidelne naživo, ale každú reláciu pripravujeme dlhé hodiny dopredu. Preto nás veľmi teší, ak naša snaha nevychádza nazmar. Takýmto dôkazom je aj výhra prvého a druhého miesta v súťaži vysokoškolských rádií. Išlo o súťaž, kde bolo potrebné prezentovať vedu zaujímavou formou. Marek Segíň sa s takouto tematikou vie naozaj dobre popasovať a jeho rubrika Like technike si určite ocenenie zaslúžila. Úspech v súťaži nám ukázal, že naša práca má zmysel a pri príprave ďalších relácií budeme postupovať s väčšou radosťou“ skonštatoval Mgr. Pavol Náther, PhD., pedagóg Fakulty masmédií PEVŠ.
Rádio Like PEVŠ je dlhodobo obľúbeným a veľmi úspešným produktom školy. Jeho činnosť zastrešuje vedúca Ústavu mediálnych produkcií a Mediálneho centra Mgr. et Mgr. art. Jana Žjak, PhD., ktorá považuje takéto podujatia za veľmi užitočné a pokračuje: „Trváme na tom, aby študenti mali reálne skúsenosti a pracovali na zadaniach, ktoré pôjdu mimo akademickú pôdu našej fakulty. Myslím si, že tak pracujú s väčšou zodpovednosťou, majú väčšie publikum a väčšiu šancu na kritiku. Rádio LIKE je vedené dobre – študenti pracujú s reálnymi témami, reálnymi respondentmi a majú deadline, čo je asi najdôležitejšie. Fakulta masmédií je technicky dobre vybavená, takže neobmedzuje kreativitu študentov, ktorí budú v reálnej praxi vedieť, čo treba ako robiť, aby odovzdali kvalitný materiál po obsahovej a technickej stránke.“

<<< Späť