Fakulta masmédií

Študenti absolvovali praktický workshop s americkou žurnalistkou

Vo štvrtok 28.3.2019 na Deň učiteľov sa na Fakulte masmédií  PEVŠ uskutočnil veľmi zaujímavý workshop na tému Solution Journalism a Cathalyst Journalism.

Pani Kathryn Thier, profesorka na Oregonskej Univerzite v Portlande v USA,  v spolupráci s Memo 98 ponúkla študentom Fakulty masmédií PEVŠ prednášku, kde si mohli študenti priamo na prípadovej štúdií vyskúšať, ako sa robí tzv. ,,problémy riešiacia” žurnalistika s príbehom.

Obsahom workshopu p. Kathryn Thier boli silné podnety s reálnymi skúsenosťami určené pre našich budúcich mediálcov.

Prednáška bola koncipovaná veľmi prakticky a na prípadovej štúdií  p. Thier ukázala, ako  sa dá konkrétne v práci využiť tento koncept v prezentovaní konštruktívnych riešení  formou medzinárodnej spolupráce. Žijeme v dobe zaplavenej množstvom negatívneho obsahu, hoaxov, hate speech a tento koncept presne neguje resp. vytvára novú pozitívnu platformu, ako problémy riešiť a nie vzbudzovať v čitateľoch a divákoch  nenávisť, závisť a rasizmus. Pomáha hľadať ľudské príbehy a ich presahy a synergicky ich spájať s investigatívnou žurnalistikou.

 V októbri minulého roka k nám na fakultu zavítala skupina z európskej sekcie SJ na čele s p. Ninou Fasciux z Francúzska a zástupcami MEMO 98. 

foto: PhDr.MgA. Yvonne Vavrová, PhD. 

<<< Späť