Fakulta masmédií

Úspech našich študentov v medzinárodnej súťaži študentskej reklamnej tvorby Cirkulátor 2015

Ocenenie reklamných spotov študentov

Na medzinárodnej súťaži študentskej reklamnej tvorby Cirkulátor 2015, ktorá sa konala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre boli v kategórii Audiovizuálna reklama nominované dve práce z Fakulty masmédií PEVŠ. Shortlist získali reklamný spot Fakulty psychológie PEVŠ Spoznaj ľudskú myseľ, ktorý vytvorili študenti 2. ročníka v rámci predmetu Reklamná tvorba v réžii Michala Konca a jeden z reklamných spotov Fakulty masmédií PEVŠ Zamiluj sa do našej techniky – rozhlasové štúdio, ktorý vytvorili študenti v rámci predmetu Mediálna prax v réžii Romana Naništu a Tomáša Mavrova.

Dňa 15. marca 2016 boli v Nitre vyhlásené výsledky. V kategórii Audiovizuálna reklama získal spot Zamiluj sa do našej techniky 2. miesto a spot Spoznaj ľudskú myseľ sa umiestnil na 3. mieste (1. miesto nebolo udelené).

https://www.youtube.com/watch?v=ctV-ozUa3So

https://www.youtube.com/watch?v=XV6Zd42sVQw

<<< Späť