Fakulta masmédií

Vernisáž výstavy SVET BEZ KULTÚRY, SVET BEZ UMENIA

SVET BEZ KULTÚRY, SVET BEZ UMENIA, taký je názov výstavy študentských prác. Vernisáž tejto výstavy plagátov a videoprác sa konala v pondelok 31.5.2021 na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy. Pedagogička Fakulty masmédií a režisérka  PhDr.MgA. Yvonne VAVROVÁ, PhD. prišla s nápadom vytvoriť a zorganizovať výstavu študentských prác poslucháčov Dizajnu médií v rámci prednášok Vizuálne štúdiá v komunikačnej praxi, ktorá by reflektovala kultúru v období dlhodobej devastácie umenia počas Covidu.  Výstava je umeleckou reflexiou na  nezáujem najvyšších politických predstaviteľov o umelcov a o tento veľmi dôležitý segment v spoločnosti ako takej. Práce reflektujú toto ponuré, vyše rok trvajúce, obdobie koronakrízového umŕtvenia kultúry.

Úvodný plagát je akési smútočné parte na čiernom podklade, s vázou plných zvädnutých kvetov, ktoré stratili farbu, uschli a alegoricky takmer “zomreli”, podobne ako kultúra v období Covidu.  Vernisáž  oficiálne otvoril  p. prorektor prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Dekanka Fakulty masmédií p. prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. predniesla úvodné slovo a stručnú rekapituláciu uplynulého ťažkého školského roku v období Covidu a autorka koncepcie a organizátorka výstavy PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD. objasnila koncept, myšlienku a posolstvo celej výstavy.

Vernisáž poctilo svojou účasťou aj najvyššie vedenie Paneurópskej vysokej   školy a to konkrétne p. riaditeľ školy RNDr. Michal Mutňanský, prodekan doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD, prodekan PhDr. Richard  Keklak, PhD, Profesor emeritus prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc, vedúci ústavu Dizajnu médií doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD., a ďalší pedagógovia Fakulty masmédií, vrátane hostí a zástupcu riaditeľa Strednej elektrotechnickej školy v Bratislave.

Na výstave prezentuje  svoje diela 15 študentov druhého a tretieho ročníka Fakulty masmédií PEVŠ. Kurátorom výstavy bol tretiak Dizajnu médií Jakub Stanovský.

Výstavu je možné si pozrieť každý deň v budove Fakulty masmédií na Tematínskej ulici v Petržalke každý pracovný deň od 9 -18. hod. Vstup je voľný.

 

<<< Späť