Fakulta masmédií

Workshop s kamerou Insta360 Pro2

21.10.2022 sa konal v priestoroch PEVŠ workshop s kamerou Insta360 Pro2 a prednášky na tému širokouhlej kinematografie. Deň predtým sa zástupcovia FM PEVŠ zúčastnili konferencie na Filmovej kulte VŠMU s príspevkom doc. A. Szomolányiho na tému: Nakrúcanie dokumentu do projekcie 360 stupňov sphére.

Workshop lektoroval doc. Anton Szomolányi a doc. Peter Neštepný. Zúčastnili sa ho študenti Dizajnu médií FM PEVŠ, študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici a Filmovej fakulty VŠMU.

Projekt bol primárne zameraný na využívanie 360 stupňových kamier pre tvorbu naratívneho filmu v praxi. Porovnávali sme 360 stupňové nakrúcanie špeciálnou kamerou Insta360 Pro2 a nakrúcanie na klasickú kameru pomocou objektívov typu „rybie oko“ a hľadali sme optimálnu cestu pre praktické nakrúcanie filmu do sférickej projekcie. Workshop bude mať pokračovanie na Slezké univerzite v Opave, kde skúšobné zábery overíme vo sférickej projekcii.

Projekt je spolufinancovaný z programu KEGA: 010VŠMU-4/2022

Riešitelia projektu “360° realita v mediálnom priestore” doc. Anton Szomolányi, ArtD. a Mgr. Viktor Kamenický, PhD. z Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy nemajú nárok na finančné prostriedky, ale svojím výskumom sa významne podieľajú na obsahu projektu.

KEGA je program, ktorý nefinancuje vedeckých pracovníkov „súkromných škôl“. Cez to všetko ďakujeme vedeniu školy, že aj za nepriaznivých finančných podmienok nám umožňuje sa aktívne zúčastňovať na výskume.

doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD.

<<< Späť