Fakulta masmédií

Zlatá klapka opäť v akcii

V  Mediálnom centre PEVŠ na Nevädzovej ulici to v utorok 22. marca žilo nielen výučbou. Pedagógovia Fakulty masmédií PEVŠ doc. PhDr.Zora Hudíková a doc. Mgr. Anton Szomolányi, ktorí sú zároveň aj porotcami, pripravili pre účastníkov celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka workshop. Vyhlasovateľom súťaže je Základná umelecká škola J. Albrechta v Bratislave a záštitu nad ňou má minister školstva.
Workshop bol rozdelený na dve časti. Jedna bola určená pre pedagógov súťažiacich základných, stredných a základných umeleckých škôl. Učitelia dostali rady ako pripraviť rôzne témy s deťmi tak, aby boli príťažlivé a vhodne spracované pre detského diváka.
Deti to mali pestrejšie. Celý čas boli v televíznom štúdiu, kde si vypočuli zaujímavú prednášku, ako tvoriť kreatívne príspevky a viesť pútavé rozhovory. Spoločne tiež analyzovali kvalitu príspevkov uverejnených na internete a učili sa z nich. Absolvovali aj praktickú úlohu, ktorej sa chopili naozaj statočne. Mohli si vyskúšať, aké je to  pracovať v tíme, keď tvorili skupinový rozhovor. Respondentkami boli študentky fakulty masmédií – doktorandka Michaela Satkeová a študentka druhého ročníka Simona Hahnová. Všetky rozhovory sa nahrali a na záver stretnutia si ich pozreli. Deti boli naozaj šikovné a vyzerá to, že práca pred kamerami vo svetle reflektorov ich baví.
Po skončení workshopu sa všetci zúčastnení premiestnili do Kultúrneho domu Zrkadlový háj v Petržalke, kde bolo slávnostne udelenie cien a prezentácie prác detí. Ceny do súťaže venovala aj naša vysoká škola. Vyhodnotenia súťaže sa zúčastnil aj prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. Litt. D, dekan Fakulty masmédií PEVŠ.

Veronika Galbavá

Fotografie: Denisa Máličková, Martin Ďorda

 

images/sk/fm/zlata-klapka/616a5947.jpg

images/sk/fm/zlata-klapka/616a6064.jpg

images/sk/fm/zlata-klapka/616a6079.jpg

images/sk/fm/zlata-klapka/616a6081.jpg

images/sk/fm/zlata-klapka/616a6085.jpg

images/sk/fm/zlata-klapka/616a6105.jpg

images/sk/fm/zlata-klapka/616a6108.jpg

<<< Späť