Harmonogram zápisov pre akademický rok 2019/2020

Harmonogram zápisov pre akademický rok 2019/2020