OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

Dňa 26.8. 2019  sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá.

26.8. 2019 o 9:00 hod. – Mgr. Katarína Holetzová

26.8. 2019 o 10:40 hod. – PhDr. Danuša Faktorová

26.8. 2019 o 12:30 hod. – Mgr. Juraj Babic

<<< Späť