OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC

Dňa 25. augusta 2022 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá

 

25.08. 2022 o 9:00 – Mgr. Henrieta Hačundová

25.08. 2022 o 11:00 – Mgr. Mykhailo Fedotov

25.08. 2022 o 13:00 – Mgr. Tomáš Lipa

<<< Späť