OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC – zmena času konania obhajob

OZNAM O KONANÍ OBHAJOB DIZERTAČNÝCH PRÁC – zmena času konania obhajob

Dňa 18. 8. 2017 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoby dizertačných prác v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá.

18.8. 2017 o 11,30 – Ing. Ina Bečková Kováčová

18.8. 2017 o 13,30 – Mgr. Jozef Svetkovský

18.8. 2017 o 15,00 – Mgr. Maroš Rojko

<<< Späť