OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB RIGORÓZNEJ PRÁCE A RIGORÓZNEJ SKÚŠKY

OZNÁMENIE O KONANÍ OBHAJOB RIGORÓZNEJ PRÁCE A RIGORÓZNEJ SKÚŠKY

Dňa 22. augusta 2023 sa uskutoční na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoba rigoróznej práce a rigorózne skúšky v študijnom programe Masmediálna a marketingová komunikácia, v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá.

 

22. 08. 2023 o 10:00 hod. – Mgr. Michal Pavlov

Oznámenie

<<< Späť