Výsledok doplňujúcich volieb do Akademického senátu PEVŠ

Výsledok doplňujúcich volieb do Akademického senátu PEVŠ

V doplňujúcich voľbách do študentskej časti Akademického senátu PEVŠ, ktoré sa konali dňa 29.10.2019, boli zvolení za členov títo kandidáti:

Michal Lukačovič (Fakulta masmédií PEVŠ)

Mgr. Veronika Chlebcová (Fakulta psychológie PEVŠ)

Za náhradníkov boli zvolení nasledujúci kandidáti:

Hana Effenbergerová (Fakulta masmédií PEVŠ)

Bc. Henrieta Koklesová (Fakulta psychológie PEVŠ)

<<< Späť