Fakulta masmédií

Zmena harmonogramu letného semestra a list od pani dekanky

Milé študentky, milí študenti,

 1. Prezenčná výučba už tento semester nebude a semester dokončíme dištančnou formou.
 2. Každý pedagóg, ak tak už neurobil, stanoví podmienky ukončenia jednotlivých predmetov. Čím sa môžu upraviť podmienky uvedené v sylabách.
 3. Z dôvodu úpravy harmonogramu budú pedagógovia  upravovať termíny napr. odovzdania seminárnych prác a pod. Preto študentov žiadame, aby sledovali zmeny a úpravy na dokumentovom serveri UIS, prípadne v emailovej pošte.

 Zmeny termínov pre študentov nekončiacich ročníkov:

 • plnenie podmienok k jednotlivým predmetom: do 6. 5. 2020
 • skúškové obdobie: od 7. 5. do 30. 6. 2020

Zmeny termínov pre študentov končiacich ročníkov:

 • plnenie podmienok k jednotlivým predmetom: do 22. 4. 2020
 • skúškové obdobie: od 23. 4. do 29. 5. 2020
 • plnenie podmienok k ukončeniu štúdia: do 29. 5. 2020

študenti Bc. štúdia:

 • vkladanie elektronických verzií do UIS:  15. 5. 2020
 • fyzické odovzdania bakalárskych prác:  21. 5. 2020

študenti Mgr. štúdia

 • vkladanie elektronických verzií do UIS:  7. 5. 2020
 • fyzické odovzdania diplomových prác:  13. 5. 2020

 

List študentom od pani dekanky prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD.: list_pre_študentov

<<< Späť