OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE

Dňa 29.11. 2018 sa uskutoční na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore 3.2.3. Masmediálne štúdiá.

29.11. 2018 o 10:15 – Mgr. Andrea Bačová

<<< Späť