Fakulta masmédií

Exponometrický workshop v novom ateliéri FM PEVŠ

V piatok 4. marca 2022 sa uskutočnil v ateliéri FM PEVŠ na Tematínskej ul. špecializovaný workshop, ktorý bol zameraný na digitálnu exponometriu. Workshop usporiadal doc. Anton Szomolányi, ArtD. na podnet študentov, ktorí majú zvýšený záujem o technické aspekty tvorby kinematografického obrazu. Študenti si vyskúšali rôzne spôsoby merania svetla pri aktívnej práci s dynamickým rozsahom záznamu. Otestovali si svoje kamery s primárnym cieľom definície natívnej citlivosti. K workshopu študenti dostali aj študijný materiál, ktorý vytvoril pedagóg workshopu.

Workshop trval 3 hodiny v doobedňajších hodinách a študenti vyslovili žiadosť o pokračovanie, ktoré plánujeme zrealizovať budúci mesiac a bude kombinovaný s nakrúcaním v exteriéri. Bude zameraný na praktické využívanie logaritmických profilov s ohľadom na exponometrické pomery.

 

<<< Späť