Fakulta masmédií

Termíny zápisov do ak. roka 2018/2019

Harmonogram zápisov na Fakultu masmédií PEVŠ do akademického roka 2018/2019 je nasledovný:

Roč. Stupeň štúdia Forma/Štud. progr. Dátum Čas Poznámka Miesto Platba
I. ročník Bc. štúdium Mediálna komunikácia 10.09.2018 8.30 A – L Študenti sa v určenom čase zhromaždia v posluchárni č. 108 (bývalá P2)  – vo vestibule. Po základných informáciách a pokynoch sa bude konať individuálny zápis na študijnom oddelení, miestnosť č. 201. V deň zápisu platba musí byť už v systéme UIS spárovaná.
Mediálna komunikácia 11.09.2018 M – Ž
Dizajn médií 12.09.2018 8.30 všetci
II. ročník Bc. štúdium Mediálna komunikácia 13.09.2018 8.30 všetci
Dizajn médií 14.09.2018 8.30 všetci
III. ročník Bc. štúdium Mediálna komunikácia 17.09.2018 8.30 všetci
Dizajn médií 14.09.2018 13.30 všetci
I. ročník Mgr. štúdium Masmediálna a marketingová komunikácia 18.09.2018 8.30 všetci Študenti sa v určenom čase zhromaždia v posluchárni č. 108 (bývalá P2)  – vo vestibule. Po základných informáciách a pokynoch sa bude konať individuálny zápis na študijnom oddelení, miestnosť č. 201.
II. ročník Mgr. štúdium Masmediálna a marketingová komunikácia 19.09.2018 8.30 A – K Študenti sa v určenom čase zhromaždia v posluchárni č. 108 (bývalá P2)  – vo vestibule. Po základných informáciách a pokynoch sa bude konať individuálny zápis na študijnom oddelení, miestnosť č. 201.
Masmediálna a marketingová komunikácia 20.09.2018 8.30 L – Ž

 

Dôležité informácie:

  • Všetci študenti  sú povinní zúčastniť sa zápisu osobne.
  • Všetky potvrdenia (pre rodičov, zamestnávateľov, poisťovne a pod.) budú vydané pri zápise.
  • Školné na rok 2018/19 je študent povinný zaplatiť do termínu, ktorý je vygenerovaný v platobnom kalendári. V deň zápisu musí byť platba spárovaná v UISe a študent je povinný predložiť doklad o platbe školného.     Študenti vyšších ročníkov musia mať tiež do zápisu splnené všetky finančné záväzky voči PEVŠ (vygenerované v UISe: školné za akad. rok 2017/18, penále za omeškanie, poplatky za opravné termíny skúšok) za akad. rok 2017/2018 o čom predložia pri zápise doklad.  Bez spárovania platby v UIS informačný systém nepovolí  študenta zapísať !

Zmluva o štúdiu a platobný kalendár:

  • študenti prvých ročníkov (bc. aj mgr. štúdia) vytlačia obidva doklady.  Podpísané ich môžu poslať poštou, priniesť osobne, vhodiť do schránky pri študijnom oddelení alebo, v krajnom prípade, úprinesú osobne  na študijné oddelenie v deň zápisu.   Bez vyznačenia UIS nepovolí študenta zapísať!
  • študenti vyšších ročníkov (bc. aj mgr. štúdia) vytlačia len platobný kalendár (zmluvu podpisovali v predchádzajúcom akad. roku).  Podpísaný ho môžu poslať poštou, priniesť osobne, vhodiť do schránky pri študijnom oddelení alebo, v krajnom prípade,  prinesú osobne  na študijné oddelenie v deň zápisu.   Bez vyznačenia UIS nepovolí študenta zapísať!

Doklady o ukončení predchádzajúceho štúdia v prípade, že ich študent nedoložil,  je povinný priniesť na zápis. Absolventi bc. štúdia na FM PEVŠ, ktorí končili v akad. roku 2017/18, doklady predkladať nemusia.

<<< Späť