Fakulta masmédií

Usmernenia k procesu výučby a skúšania

Ctené a vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene pani dekanky vám zasielam usmernenia k prebiehajúcemu procesu distančnému vzdelávania na FM PEVŠ s účinnosťou od pondelka 16. novembra 2020.

Usmernenia

Manuál pre pedagógov

<<< Späť