Fakulta masmédií

Vyhlásenie Fakulty masmédií PEVŠ k situácii v RTVS

Verejnoprávnosť je pojem, v ktorom sa stretáva verejnosť a právo. Dva základné piliere demokracie. Dva piliere, ktoré súčasné vedenie RTVS snaživo ničí.

My, pedagógovia a študenti Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy sme hlboko znepokojení dianím vo verejnoprávnej inštitúcii, ktorou RTVS je.

Od média verejnej služby očakávame, že bude reprezentovať tie najvyššie hodnoty principiálnej žurnalistiky: objektivitu, nestrannosť, pravdivosť, morálku a kontrolu moci.

V období po tragickej a dodnes nevyšetrenej smrti novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej je viac než jasné, že zodpovedná novinárska práca je povolanie, v ktorom ide aj o život.

Sme znepokojení informáciami o tlaku na redaktorov RTVS, prepúšťaní tých, ktorí si dovolili mať iný názor, tých, ktorí sa postavili za slušnosť a prejavili morálne postoje.

Očakávame od média, ktoré má slová verejnosť a právo vo svojom erbe, že bude bojovať za každé právo verejnosti, že sa postaví ako strážny pes na obranu pravdy a morálky.

Nechceme mať verejnoprávne médium, ktoré slúži vybranej skupine ľudí. Nechceme médium, ktoré je handrou politických buldogov.

Chceme takú mediálnu inštitúciu, ktorá sa bude pozerať na prsty všetkým tým, ktorí rozkrádajú túto republiku, ktorí zahrabávajú špinu pod koberec. Chceme médium, ktoré bude obhajovať práva novinárov i poľnohospodárov, umelcov aj učiteľov, detí i dôchodcov, všetkých, ktorí sa občas nevedia brániť zlovôli moci.

Chceme médium, ktoré bude morálnou autoritou aj vďaka tomu, že jeho redaktori budú odhodlane a otvorene hovoriť aj o veciach, ktoré boli, sú a budú nepríjemné pre každú vládu.

Chceme také verejnoprávne médium, na ktoré budeme pyšní. To dnešné takým nie je.

 

V Bratislave, 4. mája 2018

 

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD., dekanka Fakulty masmédií PEVŠ

Doc. PhDr. Martin, Kasarda, Dr.

PhDr. Richard Keklak, PhD.

PhDr. MgA. Yvonne Vavrová, PhD.

Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.

Mgr. art. Tomáš Klepoch

 

Nikola Hanáčková

Renáta Kelemenová

Linda Íllešová

Karolína Doktoríková

Kamila Jurkovičová

Barbora Macháčová

Viktor Sucha

Maxím Hrečín

Natália Straková

Adam Bajo

Tomáš Orešanský

Simona Hahnová

Richard Kolník

Barbora Šuláková

Daniela Lukáčová

Petra Zálešáková

Michal Weinzettl

Simona Hahnová

Zuzana Melegová

Ľubica Mikušová

Júlia Kažmírová

Anabela Mikušiaková

Barbora Harciníková

Marianna Podlucká

Juraj Žák

Barbora Labancova

Natalia Hladká

Matej Čalfa

Juraj Pivovarči

Uma Thuzemská

Tomáš Romanec

Erik Argaláš

Simona Škodová

Simona Petrášová

Veronika Wagingerová

Adriána Kollárová

Peter Kukliš

Natália Lamošová

Alexandra Kolinová

<<< Späť