OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK 

OZNAM O KONANÍ DIZERTAČNÝCH SKÚŠOK 

Dňa 04. októbra 2021 sa uskutočnia na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy dizertačné skúšky v študijnom programe Masmediálne štúdiá, v študijnom odbore Mediálne a komunikačné štúdiá.

 

04.10. 2021 o 13:00 hod. – Mgr. Tomáš Lipa

Oznámenie

<<< Späť