Fakulta psychológie

Harmonogram štúdia

Harmonogram v prvom roku štúdia (2023)

 

 Termíny 2023

 

Dni  Blokový rozvrh

(vrátane prestávok)

 Zameranie modulov a výcvikových blokov
03.- 04. február piatok

piatok

sobota

9.00 – 11.00

12.00 – 18.35

9.00 – 17.55

ÚVOD do štúdia, zápis, informácie

MODUL I: Predispozície a faktory závislostí

MIESTO: Bratislava, Fakulta psychológie PEVŠ

 09.- 11. marec štvrtok

piatok sobota

9.00 – 17.55

9.00 – 17.55

9.00 – 17.55

MODUL I: Látkové závislosti

MODUL I: Nelátkové závislosti

MIESTO: Bratislava, Fakulta psychológie PEVŠ

 25.- 29. apríl

 

ut – sob 50 hodín BLOK: Skupinová sebaskúsenosť

MIESTO: OLÚP Predná Hora

 11.- 13. máj

 

štvrtok

piatok sobota

12.30 – 16.35

9.00 – 17.55

9.00 – 17.55

MODUL II: Psychologické faktory závislostí

MODUL II: Psychodiagnostika závislostí

MIESTO: Bratislava, Fakulta psychológie PEVŠ

 27.- 28. október piatok

sobota

15 hodín BLOK: Skupinová supervízia

MIESTO: Bratislava, Fakulta psychológie PEVŠ

 

Organizačné zabezpečenie:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.

Ústav klinickej psychológie

Fakulta psychológie PEVŠ

Tomášikova 20

821 01 Bratislava

e-mail: petra.klastova@paneurouni.com