Fakulta psychológie

Kurzy

Prehĺbte svoje vedomosti a získajte zahraničný titul, ktorý vás posunie vpred v kariérnom rebríčku! Na PEVŠ ponúkame množstvo atraktívnych odborne zameraných kurzov v rôznych oblastiach vzdelávania. Vzdelávanie prebieha modernou formou s individuálnym prístupom k študentom a postavené je najmä na konzultáciách s odborníkmi. Dôležité je tiež pri nadväzovaní nových kontaktov v oblasti profesijnej praxe.

Kurzy na PEVŠ

Kurzy v oblasti psychológie vám umožnia orientovať sa v danom odbore a zároveň lepšie pochopiť seba i iných. Vďaka nim nájdete cestu, ako spoznať vaše okolie, či ako sa vysporiadať s konfliktmi a krízovými situáciami. Fakulta psychológie PEVŠ organizuje kurzy s dôrazom na každodenný život a to prostredníctvom kvalifikovaných poznatkov a špičkových lektorov. Každý účastník kurzu získa certifikát o jeho absolvovaní.

 

Aktuálna ponuka kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti psychológie

Názov Termín realizácie Cena

Konflikty a ich riešenie

 Na vyžiadanie 349 €

Ako sa pripraviť na pracovný pohovor a výberové konanie

Na vyžiadanie 290 €

Kontaktná osoba:

Ing. Roman Hruška, PhD., LL.M., MBA

Tel: +421 910 829 281
E-mail: roman.hruska@paneurouni.com