Fakulta psychológie

Ústav všeobecnej psychológie

Ústav všeobecnej psychológie PEVŠ

Vedúca ústavu

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.07-2
Tel: +421 2 4820 8867

E-mail: eva.szobiova@paneurouni.com

Docent

doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: michal.ceresnik@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: katarina.hennelova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 0.07-3
Tel: +421 2 4820 8879

E-mail: beata.dvorska@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. Denisa Newman, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.17
Tel: +421 2 4820 8863

E-mail: denisa.newman@paneurouni.com

Odborný asistent

PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.20
Tel: +421 2 4820 8832

E-mail: dusan.fabik@paneurouni.com

Interná doktorandka

Mgr. PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD.
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 2.30

Interná doktorandka

Mgr. Kristína Kurajdová Trnovcová
Ústav všeobecnej psychológie

Miestnosť 1.05

Externí pedagógovia

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.

doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.

PhDr. Daniela Kusá, CSc.

PhDr. Denisa Maderová

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.

Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

Mgr. Róbert Čierňava

Mgr. Pavol Kardoš

Ing. Patrik Ziman