Fakulta psychológie

Študentské pôžičky

Vážení študenti, vážené študentky, viac informácií o podmienkach získania študentských pôžičiek nájdete tu.