Fakulta psychológie

Ústav klinickej psychológie

Ústav klinickej psychológie na PEVŠ

Vedúca ústavu

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-2
Tel: +421 2 4820 8868

E-mail: marina.mikulajova@paneurouni.com

Docentka

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.13
Tel: +421 2 4820 8860

E-mail: eva.nanistova@paneurouni.com

Zástupkyňa vedúcej Ústavu klinickej psychológie

univ. doc. PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-3
Tel: +421 2 4820 8869

E-mail: veronika.bolekova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 2.28
Tel: +421 2 4820 8820

E-mail: petra.pappova@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. Veronika Chlebcová, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 2.28
Tel: +421 2 4820 8820

E-mail: veronika.chlebcova@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. et Mgr. Daniela Mitríková, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.05
Tel: +421 2 4820 8890

E-mail: daniela.mitrikova@paneurouni.com

PhDr. Zuzana Kamendy, PhD.
Ústav klinickej psychológie

E-mail: zuzana.kamendy@paneurouni.com

Interná doktorandka

Mgr. Galyna Lapshun
Ústav klinickej psychológie

Externá doktorandka

Mgr. Ing. Ľudmila Paneková
Ústav klinickej psychológie

Externá doktorandka

Mgr. Stanislava Gregor Sorgerová
Ústav klinickej psychológie

Externí pedagógovia

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

PhDr. Róbert Máthé, PhD.

PhDr. Mojmír Kališ, PhD.

PhDr. Marek Madro, PhD.

PhDr. Mgr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH

PhDr. Veronika Šteňová, PhD.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Mgr. Lucia Benč Orlická, PhD.

Mgr. Ján Uriga, PhD.

Mgr. Eva Klímová