Fakulta psychológie

Ústav klinickej psychológie

Ústav klinickej psychológie na PEVŠ

Vedúca ústavu

Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-2
Tel: +421 2 4820 8868

E-mail: marina.mikulajova@paneurouni.com

Docentka

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.13
Tel: +421 2 4820 8860

E-mail: eva.nanistova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 0.08-3
Tel: +421 2 4820 8869

E-mail: veronika.bolekova@paneurouni.com

Odborná asistentka

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 2.28
Tel: +421 2 4820 8820

E-mail: petra.pappova@paneurouni.com

Odborná asistentka

Mgr. Veronika Chlebcová, PhD.
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 2.28
Tel: +421 2 4820 8820

E-mail: veronika.chlebcova@paneurouni.com

Interná doktorandka

Mgr. et Mgr. Eva Klanduchová
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.05

Interná doktorandka

Mgr. et Mgr. Daniela Mitríková
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.05

Externá doktorandka

PaedDr. Petra Arslan-Šinková
Ústav klinickej psychológie

Miestnosť 1.05

Externí pedagógovia

prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

PhDr. Róbert Máthé, PhD.

PhDr. Ján Uriga, PhD.

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.