Fakulta psychológie

Partneri pre prax

Odborný liečebný ústav psychiatrický (OLÚP) Predná Hora

Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126 049 01 Muráň

www.olup-prednahora.sk OLÚP, n. o. Predná Hora

Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Bratislava  

Hraničná 2, 821 05 Bratislava

www.cpldz.sk CPLDZ

Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Košice 

Skladná 2, 040 01 Košice

www.cpldz-kosice.sk Opis fotky nie je k dispozícii.Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Banská Bystrica

Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica

www.cpldz-bb.sk CPLDZ-BB.sk

Domov nádeje – centrum pre deti a rodiny

Jarková 79, 080 01 Prešov

www.gkcharita-po.sk/domovnadeje Gréckokatolícka charita Prešov

Trojlístok n.o.

Konštantínova 3, 080 01 Prešov

www.trojlistokno.sk

 

Retest – Centrum pre deti a rodiny

Ľadová ul. 11, 811 05 Bratislava

www.retest.sk

Návrat RDZO

Kráľová 540, 96001 Zvolen

www.navrat-rdzo.eu

OZ Odyseus

Tomášikova 26, 821 01 Bratislava

www.ozodyseus.sk OZ ODYSEUS

OZ Prima

Hviezdoslavovo nám. 17, 811 01 Bratislava

www.primaoz.sk

Združenie STORM

Nedbalova 540/17, 94911 Nitra

www.zdruzeniestorm.sk logo Združenie STORM